Personvernerklæring for FORSA-Norge

Vår personvernerklæring er under utarbeidelse.

Vennligst ta kontakt med vårt styre om du har spørsmål vedr. våre rutiner for oppbevaring og bruk av medlemsinformasjon: forsanorge@gmail.com