Om FORSA-Norge

Foreningen for Forskning i Sosialt Arbeid i Norge (FORSA-Norge) er en sammenslutning av personer som arbeider med og interesserer seg for forskning og utviklingsarbeid i feltet sosialt arbeid.

FORSA- Norge har som målsetting:

  • Å fremme forskning og utviklingsarbeid inne det sosiale arbeidets område
  • Å fremme en gjensidig utveksling av kunnskap, forståelse og erfaring mellom forskning og det sosiale arbeidets område
  • Å bedre forutsetningene for forskning og forskerutdanning innen det sosiale arbeidets område
  • Å fremme internasjonalt samarbeid om forskning og utviklingsarbeid innen det sosiale arbeidets område
  • Å fremme muligheter til publisering og annen formidling av resultater fra forskning og utviklingsarbeid gjennom å arrangere en FORSA-konferanse annet hvert år.

FORSA-konferansen

FORSA-styret delegerer ansvaret for planlegging og gjennomføring av FORSA-konferansen til relevante institusjoner. Overskuddet fra FORSA-konferansen skal føres tilbake til FORSA-Norge. Mellom de norske konferansene arrangeres nordiske FORSA-konferanser.

FORSA-prisen

Nominer årets artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid! FORSA deler ut pris for beste artikkel innenfor fagfeltet sosialt arbeid.
FORSA Norges styre har besluttet å dele ut en pris for beste artikkel innenfor fagfeltet sosialt arbeid. Prisen skal deles ut annethvert år i forbindelse med de nasjonale FORSA-konferansene. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid.

Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste publiserte artikkel i den aktuelle perioden. Artikkelen skal bidra til ny kunnskap eller endret praksis innenfor et eller flere av sosialt arbeids mangfoldige praksisfelter. Bidraget må være på norsk eller engelsk og kan være en vitenskapelig artikkel, bok-/rapportkapittel, fag- eller debattartikkel.

FORSA Norge nedsetter et sakkyndig utvalg som får i oppdrag å vurdere de innkomne bidragene. Utvalget ledes av et styremedlem. Prisen for bidrag som er publisert i perioden 2019-2021 deles ut på FORSA Norges landskonferanse i 2021. Prisvinneren vil bli invitert til å holde et kort foredrag om den aktuelle artikkelen. Under fanen “aktuelt” kan du lese omtale av siste pris utdelt for 2019.

Har du forslag til kandidater for prisen?

Forslag til kandidater, begrunnelse samt en pdf-fil av artikkelen sendes på e-post til forsanorge@gmail.com

Forslaget må inneholde en kort begrunnelsen for nominasjonen (maks 300 ord).

Spørsmål om prisen kan retttes til styret: forsanorge@gmail.com