FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles normalt ut i forbindelse med de nasjonale FORSA-konferansene, men på grunn av Covid-situasjonen vil prisen for 2020 deles ut på et digitalt FORSA-arrangement høsten 2021. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid.

Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste publiserte artikkel i den aktuelle perioden. Artikkelen skal bidra til ny kunnskap eller endret praksis innenfor et eller flere av sosialt arbeids mangfoldige praksisfelter. Bidraget må være på norsk eller engelsk og kan være en vitenskapelig artikkel, bok-/rapportkapittel, fag- eller debattartikkel.

FORSA Norge nedsetter et sakkyndig utvalg som får i oppdrag å vurdere de innkomne bidragene. Utvalget ledes av et styremedlem. Prisen for bidrag som er publisert i perioden 2019-2021 deles ut på et FORSA-pris webinar høsten 2021. Prisvinneren vil bli invitert til å holde et kort foredrag om den aktuelle artikkelen.

Nominasjoner mottas med stor takk! Forslag til kandidater, begrunnelse samt en pdf-fil av artikkelen sendes på e-post til Anne Aasback som er sekretær for komiteen. Forslaget må inneholde en kort begrunnelse for nominasjonen (maks 300 ord).

Frist: 20. september 2021.

0 Svar

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *