Reisebrev fra nordisk FORSA-konferanse i Helsinki 2018

,
Temaet for årets konferanse var makt og sosialt arbeid. Konferansen bestod av hovedtalere og parallellsesjoner som tematiserte makt fra ulike innfallsvinkler.