FORSA-konferansen 2022: Bærekraft og sosial ulikhet

,
Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og…

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren, 12.-13. mai 2022

,
Torsdag 12. - fredag 13. mai 2022  Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning…

FORSA-konferansen 2021: Online 11-12 november

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online.…

FORSA-konferansen 2021: 11-12 november på Island

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding: Deadline for abstract submission: 1st May…

Forsa-konferansen på Island utsatt til 2021

,
Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen "No one will be left behind" utsatt til 2021. Nye datoer vil snart annonseres. https://forsa2020.is/

Reisebrev fra nordisk FORSA-konferanse i Helsinki 2018

,
Temaet for årets konferanse var makt og sosialt arbeid. Konferansen bestod av hovedtalere og parallellsesjoner som tematiserte makt fra ulike innfallsvinkler.