Forsa-konferansen på Island utsatt til 2021

,
Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen "No one will be left behind" utsatt til 2021. Nye datoer vil snart annonseres. https://forsa2020.is/

Reisebrev fra nordisk FORSA-konferanse i Helsinki 2018

,
Temaet for årets konferanse var makt og sosialt arbeid. Konferansen bestod av hovedtalere og parallellsesjoner som tematiserte makt fra ulike innfallsvinkler.