Nordisk FORSA-konferanse i Gøteborg

,
Den neste Nordiske FORSA-konferansen er allerede nå i juni 2024. Den foregår i Göteborg, og har fått tittelen «Creating pathways towards social justice». Datoene er 17.-19. juni 2024. Arrangørene beskriver temaet slik: “In the…

Social work in changing times – challenges and new opportunities

,
Den nordiske FORSA-konferansen 2023, Social work in changing times – challenges and new opportunities, ble gjennomført på vellykket vis i Bodø 14-16 juni. Konferansen hadde over 180 deltager, de fleste fra Norden, men også noen fra andre…

Nordic FORSA meeting at the FORSA/NASSW conference in Bodø

,
As a part of the Nordic conference on social work research and education FORSA2023 (eventsair.com), the Nordic FORSAS has a meeting at the conference venue – Quality Ramsalt Hotel in Bodø – at June 14th at 12.00 – 15.00. We – the Nordic…

Påminnelse om påmelding

,
Nordisk FORSA-konferanse, Bodø 14-16 juni 2023: Social Work in Changing Time – Challenges and New Opportunities. Programmet for konferansen er klart. Vi inviterer til et viktig og interessant program. 140 abstrakts er godkjent for presentasjon, fordelt…

Den Nordiske FORSA/NASSW konferansen er i Bodø i 2023

,
Konferansen går av stabelen 14.-16. juni neste år, og blir den første nordiske fysiske konferansen siden 2019 i regi av FORSA og «Nordic Association of Schools of Social Work» (NASSW) Arrangørene ved Nord universitet håper denne muligheten…

FORSA-konferansen 2022: Bærekraft og sosial ulikhet

,
Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og…

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren, 12.-13. mai 2022

,
Torsdag 12. - fredag 13. mai 2022  Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning…

FORSA-konferansen 2021: Online 11-12 november

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online.…

FORSA-konferansen 2021: 11-12 november på Island

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding: Deadline for abstract submission: 1st May…