FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel/bokkapitel innen fagfeltet sosialt arbeid.
Prisen deles ut på den nasjonale FORSA-konferansen. Målet er å øke anseelsen og oppmerksomheten rundt faget sosialt arbeid i Norge.

I 2024 tildeles prisen en person eller en forfattergruppe for beste artikkel/kapittel publisert i 2022 eller 2023. Bidraget skal bidra til ny kunnskap og/eller utvikling av praksis innenfor et eller flere av sosialt arbeids praksisfelter. Språket må være norsk eller engelsk. Det kan være en vitenskapelig artikkel, bok-/rapportkapittel, fag- eller debattartikkel.

FORSA Norge har nedsatt et sakkyndig utvalg som skal vurdere de innkomne bidragene. Utvalget ledes av Anita Røysum, styremedlem i FORSA Norge. Prisvinneren blir invitert til å holde et kort foredrag på et webinar om den aktuelle artikkelen.

Nominasjoner mottas med stor takk! Forslag til kandidater, begrunnelse og en pdf-fil av artikkelen sendes til anita.roysum@oslomet.no. Forslaget må inneholde en kort begrunnelse for nominasjonen (maks 300 ord).

Frist: 1. oktober 2023

0 Svar

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *