Den neste Nordiske FORSA-konferansen er allerede nå i juni 2024. Den foregår i Göteborg, og har fått tittelen «Creating pathways towards social justice». Datoene er 17.-19. juni 2024. Arrangørene beskriver temaet slik: “In the midst of ongoing ecological, economic and political crises, the aim of this conference is to explore contemporary challenges and debates across the fields of social work in order to envision how social work can act as a catalyst for change. If social work is to credibly invoke values and ideals such as social justice, human rights, equality, and freedom from socially imposed oppression, we need to find ways of creating explicit spaces and practices of emancipation. It is important that such aspirations can be articulated and claimed as part of the struggle for a more inclusive democracy.”

Fristen for innsending av abstract er dessverre gått ut. Men man kan melde seg på konferansen i lang tid framover. «Early bird» fristen utløper 15. april. Du kan lese mer om konferansen her:

https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIO2rAjKQHoYOl2m0mHBtflVU47ZKwYifI2PZ1IjMtOHvfa7PK6bI0R9-SPhE4bBmIb9unNK/AEAKgIMX3dk6zakLQnPgs1f-dSOFTBIheWqOsIWDEngmC2IUv3gujdijrVyyeGn8h16VlukO3oOQ/eng

Den nordiske FORSA-konferansen 2023, Social work in changing times – challenges and new opportunities, ble gjennomført på vellykket vis i Bodø 14-16 juni. Konferansen hadde over 180 deltager, de fleste fra Norden, men også noen fra andre deler av verden. Over 100 unike forskningsbidrag ble presentert på et bredt spekter av tema innenfor sosialt arbeid. Her finner du bidragene fra konferansens tre keynotes-speakers; Walter Lorentz, Astri Dankertsen og Phillip Lalander.

As a part of the Nordic conference on social work research and education FORSA2023 (eventsair.com), the Nordic FORSAS has a meeting at the conference venue – Quality Ramsalt Hotel in Bodø – at June 14th at 12.00 – 15.00. We – the Nordic FORSA-leaders – really look forward to this possibility to discuss with our members from all the Nordic countries, the work of the Nordic FORSAs. The program for this meeting starts with a presentation of each of the Nordic FORSAs and their national work. Then we will discuss our common cooperation with “Nordic Social Work Research”, which is “our” social work scientific journal.

At last we will give colleagues from University of Gothenburg in Sweden an opportunity to present their plans for the next Nordic FORSA/NASSW conference that will take place in June next year. The reason why we have a new Nordic conference already 2024 is that we will return to the system of conference arrangements we had before Corona made us change when the different conferences are held.

Hope to see you in Bodø!

Nordisk FORSA-konferanse, Bodø 14-16 juni 2023: Social Work in Changing Time – Challenges and New Opportunities.

Programmet for konferansen er klart. Vi inviterer til et viktig og interessant program. 140 abstrakts er godkjent for presentasjon, fordelt på alle konferansens deltemaer. Det er også velkomment å delta selv om en ikke skal presenterer paper. Deltagerne kan velge mellom tre kulturarrangementer torsdag kveld, som forhåpentligvis kan oppleves i midnattssol.

Påmeldingsfristen for «early bird» er 15 april.

https://atlanticmice.eventsair.com/forsa-2023/

Konferansen går av stabelen 14.-16. juni neste år, og blir den første nordiske fysiske konferansen siden 2019 i regi av FORSA og «Nordic Association of Schools of Social Work» (NASSW) Arrangørene ved Nord universitet håper denne muligheten skal samle ekstra mange deltakere til en konferanse, som de også håper kan by på Nord-Norge på sitt beste.

Konferansens tema er «Social work in changing times: Challenges and new opportunities”. Det er en tittel som arrangørene mener speiler den usikre og utfordrende situasjonen vi lever I for tiden. Konferansens tema er nærmere begrunnet i teksten som presenterer konferansen: “The times they are a changing”. Always. But sometimes more. When these sentences are written in the spring of 2022, we don’t know for sure what our reality will be in June 2023. This is a demanding realization. We are in an ongoing climate crisis. We hope we are in a post-pan­demic situation. And there is an ongoing war in Europe. What we can know for sure, is that all of this will create major challenges for social work; insecurity, fear, inequality, exclusion, poverty, increasing number of refugees and much, much more. But perhaps also new mobilizations, new forms of solidarity and new solu­tions: New opportunities. Because in the bottom line, there are no alternatives”.

Arrangørene er også svært tilfredse med hovedtalerne til konferansen som er professor Walter Lorenz ved Free University of Bozen, Italy, professor Philip Lalander ved Linnæus universitet I Kalmar, Sverige og Nord universites egen hovedtaler førsteamanumensis Astri Dankertsen.

Konferansen byr på et mangfold av parallellsesjoner og symposier. Og det er god tid til å melde seg med abstracter, symposier  og posters. Fristen for innsendelse av slikt er satt til 15. januar 2023. Konferansestedet vil være Quality Ramsalt Hotel midt i sentrum av Bodø, og vi er i forhandlinger med værgudene om midnattssol. Uavhengig av værgudene har konferansen også mange spennende kulturopplevelser å by på. Du kan lese mer om konferansen på vår nettside: FORSA2023 (eventsair.com) eller du kan sende en epost til: asgeir.solstad@nord.no om du har spørsmål om noe omkring konferansen.

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og bærekraft. Hvordan skal forskningen innenfor sosialt arbeid få fram ny og aktuell kunnskap i møte med de store endringene som kommer?

For mer informasjon om call for abstracts, keynotes og påmelding se konferansens nettside:

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/den-nasjonale-forsa-konferansen

Torsdag 12. – fredag 13. mai 2022 

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning på tvers av sosial-, helse- og velferdstjenester. Konferansen holdes på Vettre konferansesenter ved sjøen i Asker, utenfor Oslo. 

Velkommen til brukere og pasienter, praktikere, undervisere, studenter, forskere og politikere. 

TEMAER:

1. Tjenesteinnovasjon i helse- og sosialsektoren

2. Praksisnær forskning og

3. Brukerinvolvering i utdanning

INNHOLD Innlegg i plenum, dialog og diskusjon i grupper, parallelle seminarer med presentasjon av paper og andre innspill. 

FRISTER: Frist for abstract 25. januar og påmelding innen 4. mars, 2022 

INFORMASJON: Les mer på konferansens nettside, omprogram, innsending av abstract og påmelding: https://gyroconference.eventsair.com/brukermedvirkning

Arrangører
Forskningsgruppen Challenges of Participation (CHAPAR), VID vitenskapelige høgskole, OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Lunds universitet. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), Norsk forbund for utviklingshemmede, Rusettervernet, Forening for forskning i sosialt arbeid (FORSA), Nordisk organisasjon for utdanning i sosialt arbeid (NOUSA), PowerUs.

Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online. Mer informasjon om opplegget, påmelding og konferanseavgift legges ut på konferansens hjemmeside fortløpende.


Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding:

Deadline for abstract submission: 1st May 2021
Notification of acceptance of abstracts: 1st July 2021
Registration opens: 1st May 2021
Early bird registration deadline: 1st September 2021

All informasjon om konferansen finner dere på denne arrangementssiden

Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen “No one will be left behind” utsatt til 2021. Nye datoer vil snart annonseres.

https://forsa2020.is/