Konferansen går av stabelen 14.-16. juni neste år, og blir den første nordiske fysiske konferansen siden 2019 i regi av FORSA og «Nordic Association of Schools of Social Work» (NASSW) Arrangørene ved Nord universitet håper denne muligheten skal samle ekstra mange deltakere til en konferanse, som de også håper kan by på Nord-Norge på sitt beste.

Konferansens tema er «Social work in changing times: Challenges and new opportunities”. Det er en tittel som arrangørene mener speiler den usikre og utfordrende situasjonen vi lever I for tiden. Konferansens tema er nærmere begrunnet i teksten som presenterer konferansen: “The times they are a changing”. Always. But sometimes more. When these sentences are written in the spring of 2022, we don’t know for sure what our reality will be in June 2023. This is a demanding realization. We are in an ongoing climate crisis. We hope we are in a post-pan­demic situation. And there is an ongoing war in Europe. What we can know for sure, is that all of this will create major challenges for social work; insecurity, fear, inequality, exclusion, poverty, increasing number of refugees and much, much more. But perhaps also new mobilizations, new forms of solidarity and new solu­tions: New opportunities. Because in the bottom line, there are no alternatives”.

Arrangørene er også svært tilfredse med hovedtalerne til konferansen som er professor Walter Lorenz ved Free University of Bozen, Italy, professor Philip Lalander ved Linnæus universitet I Kalmar, Sverige og Nord universites egen hovedtaler førsteamanumensis Astri Dankertsen.

Konferansen byr på et mangfold av parallellsesjoner og symposier. Og det er god tid til å melde seg med abstracter, symposier  og posters. Fristen for innsendelse av slikt er satt til 15. januar 2023. Konferansestedet vil være Quality Ramsalt Hotel midt i sentrum av Bodø, og vi er i forhandlinger med værgudene om midnattssol. Uavhengig av værgudene har konferansen også mange spennende kulturopplevelser å by på. Du kan lese mer om konferansen på vår nettside: FORSA2023 (eventsair.com) eller du kan sende en epost til: asgeir.solstad@nord.no om du har spørsmål om noe omkring konferansen.

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og bærekraft. Hvordan skal forskningen innenfor sosialt arbeid få fram ny og aktuell kunnskap i møte med de store endringene som kommer?

For mer informasjon om call for abstracts, keynotes og påmelding se konferansens nettside:

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/den-nasjonale-forsa-konferansen

Torsdag 12. – fredag 13. mai 2022 

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning på tvers av sosial-, helse- og velferdstjenester. Konferansen holdes på Vettre konferansesenter ved sjøen i Asker, utenfor Oslo. 

Velkommen til brukere og pasienter, praktikere, undervisere, studenter, forskere og politikere. 

TEMAER:

1. Tjenesteinnovasjon i helse- og sosialsektoren

2. Praksisnær forskning og

3. Brukerinvolvering i utdanning

INNHOLD Innlegg i plenum, dialog og diskusjon i grupper, parallelle seminarer med presentasjon av paper og andre innspill. 

FRISTER: Frist for abstract 25. januar og påmelding innen 4. mars, 2022 

INFORMASJON: Les mer på konferansens nettside, omprogram, innsending av abstract og påmelding: https://gyroconference.eventsair.com/brukermedvirkning

Arrangører
Forskningsgruppen Challenges of Participation (CHAPAR), VID vitenskapelige høgskole, OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Lunds universitet. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), Norsk forbund for utviklingshemmede, Rusettervernet, Forening for forskning i sosialt arbeid (FORSA), Nordisk organisasjon for utdanning i sosialt arbeid (NOUSA), PowerUs.

Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online. Mer informasjon om opplegget, påmelding og konferanseavgift legges ut på konferansens hjemmeside fortløpende.


Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding:

Deadline for abstract submission: 1st May 2021
Notification of acceptance of abstracts: 1st July 2021
Registration opens: 1st May 2021
Early bird registration deadline: 1st September 2021

All informasjon om konferansen finner dere på denne arrangementssiden

Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen “No one will be left behind” utsatt til 2021. Nye datoer vil snart annonseres.

https://forsa2020.is/

Power and Social Work

Reisebrev fra nordisk FORSA-konferanse i Helsinki

21.11 2018 – 23.11 2018

Temaet for årets konferanse var makt og sosialt arbeid. Forfatterne av dette reisebrevet hadde følgelig høye forventinger. Konferansen bestod av hovedtalere og parallellsesjoner som tematiserte makt fra ulike innfallsvinkler.

Walter Lorenz var en av hovedtalerne. Han var opptatt av at det sosiale i sosialt arbeid blir neglisjert i det neoliberale samfunnet. Han reiste også en bekymring over at studenter tilsynelatende har med en forbrukerorientert idealisme i ryggsekken når de starter på universitetet. I tillegg argumenterte han for at arbeid med og for sosial inklusjon bør løftes frem og forsterkes i faget sosialt arbeid.

Virginia Ubanks var opptatt av digitalisering innenfor sosialt arbeid og fokuserte særlig på utfordringer for hjemløse. Hun poengterte blant annet at marginalisering kan forsterkes gjennom digitale verktøy og kan utgjøre en barriere i det sosiale arbeidet. Hun understreket også at ideen om «nøytral» teknologi er en illusjon.

Dorte Caswell hadde nok den sprekeste overskriften på sitt fremlegg, The Devil in the Detail. Hun minnet oss om at språket er sosialt arbeids hovedverktøy. Videre viste hun at små detaljer i språkbruk kan få stor betydning for samtalerommet mellom sosialarbeider og klient. I hennes forskning genererte spørsmålene «do you have any questions?» og «do you have some questions?» veldig ulike svar.

Helena Blomberg-Kroll tematiserte makt og forståelse knyttet til arbeidsledighet. Med utgangspunkt i forskning på holdninger, pekte hun på at arbeidsledighet i økende grad ble ansett som selvforskyldt. I tråd med de neoliberale utviklingstrekkene i dagens samfunn illustrerte dette underskuddet av den sosiale dimensjonen i forståelsen av vår sosiale virkelighet.

Det faglige innholdet var altså svært tilfredsstillende. Sosialt sett bød oppholdet i tillegg på noen særegne erfaringer.

Under mottakelsen stod forfatterne av dette reisebrevet farlig nær Walter Lorenz. Han stod alene, men vi grep likevel ikke muligheten til å gå bort til ham. I ettertid forstod vi at dette trolig var den eneste muligheten til å slå av en prat med Walter Lorenz. Og der stod vi.

Kvelden var likevel ikke helt bortkastet. I løpet av mottakelsen kom vi i prat med en annen dresskledd eldre mann. Dette viste seg å være rektoren på universitetet i Helsinki. Han forsynte oss med innblikk i den finske karakteren. Vi ble blant annet introdusert for det helt essensielle begrepet «sisu» som betyr indre kraft og pågangsmot til tross for motgang. En av forfatterne av dette reisebrevet nikket bekreftende under samtalen og fikk forsterket sine fordommer om det finske temperamentet som hun har opparbeidet seg gjennom timer i selskap med filmer regissert av Aki Kaurismäki.

Ellers bød Helsinki på mange gode matopplevelser. Den ene kvelden fant den andre forfatteren av dette reisebrevet den beste og mest bortgjemte vietnamesiske restauranten i en sliten og mørk bakgate. Takk rettes til TripAdvisor og Google Maps. De ansatte virket lettere overrumplet da 15 sultne personer ramlet inn rett før stengetid og forventet serving. Heldigvis tok de oss varmt imot og låste ettertrykkelig ytterdøren etter oss. Kapasiteten var utvilsomt utnyttet til bristepunktet. Dette var nok et utslag av «sisu» i praksis, tenkte vi.

Hilsen

Nina Helen Aas Røkkum og Cecilie Ellefsen