Den neste Nordiske FORSA-konferansen er allerede nå i juni 2024. Den foregår i Göteborg, og har fått tittelen «Creating pathways towards social justice». Datoene er 17.-19. juni 2024. Arrangørene beskriver temaet slik: “In the midst of ongoing ecological, economic and political crises, the aim of this conference is to explore contemporary challenges and debates across the fields of social work in order to envision how social work can act as a catalyst for change. If social work is to credibly invoke values and ideals such as social justice, human rights, equality, and freedom from socially imposed oppression, we need to find ways of creating explicit spaces and practices of emancipation. It is important that such aspirations can be articulated and claimed as part of the struggle for a more inclusive democracy.”

Fristen for innsending av abstract er dessverre gått ut. Men man kan melde seg på konferansen i lang tid framover. «Early bird» fristen utløper 15. april. Du kan lese mer om konferansen her:

https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIO2rAjKQHoYOl2m0mHBtflVU47ZKwYifI2PZ1IjMtOHvfa7PK6bI0R9-SPhE4bBmIb9unNK/AEAKgIMX3dk6zakLQnPgs1f-dSOFTBIheWqOsIWDEngmC2IUv3gujdijrVyyeGn8h16VlukO3oOQ/eng

Også i år vil FORSA gjennomføre årsmøtet digitalt. Det vil skje den 15. mars. Det betyr at fristen for medlemmer til å fremme saker for årsmøtet vil være 1. mars. Styret vil sende sin innkalling og saksliste til årsmøtet ca. 13. februar. Eventuelle innkomne saker fra medlemmer vil ettersendes så raskt som mulig etter 1. mars.

I forbindelse med årsmøtet vil vi også arrangere utdelingen av FORSA-prisen til vinneren Ann-Torill Tørrisplass. Etter tildelingen vil hun holde en forelesning over vinnerartikkelen «Dypet i mitt liv. Enslige mindreårige flyktningjenters erfaringer med familiegjenforeningsprosesser». Så det er bare å sette av dagen til årsmøte og en spennende prisutdeling.

Et nytt samarbeid mellom FO og FORSA skal styrke fagutviklingsarbeidet for begge parter. Samarbeidet tar utgangspunkt i at FO er institusjonsmedlem i FORSA.

Tiltakene i samarbeidet avtales i halvårige samarbeidsmøter mellom FORSA og FO, hvor representanter fra FORSA’s styre, møter representanter FO velger ut. Møtene kan diskutere ulike former for samarbeid. Foreløpig handler dette om samarbeid omkring «Forskerfrokost», «Sosialarbeiderpodden» og samarbeid om konferansen. FORSA vil bruke samarbeidsmøtene til også å spille inn ideer til innhold i disse produksjonene.

«Forskerfrokost» er en webinar serie, hvor forskere i FO presenterer sin forskning. Webinarene skal gjøres tilgjengelige fra FORSA’s hjemmesider.

 «Sosialarbeiderpodden» som tar opp mange interessante sosialfaglige tema. Denne tar opp mange tema omkring sosialt arbeid som interessante for FORSA’s medlemmer. Denne podkasten er tilgjengelig på de fleste større plattformer, som Spotify, Apple podcasts m.fl. – samt på FO’s hjemmeside: Sosialarbeiderpodden – Hosted by Fellesorganisasjonen (FO) (acast.com). Også her kan FORSA spille inn forslag til temaer/ ressurser.

Samarbeidet innebærer også at FO- medlemmer tas inn i planlegging av FORSA-konferanser – som f.eks. konferansen i Østfold i 2025, og at FORSA blir med på f.eks. planleggingen av IFSW sin Europa konferanse i Oslo i 2025.

Vi vurderer også andre ideer som f.eks. regionale webinarer i samarbeid mellom FORSA og lokale avdelinger av FO.

For FORSA er dette samarbeidet et ledd i å styrke FORSA i å knytte forskning og praksis i sosialt arbeid bedre sammen i vårt arbeid, og på den måten bidra til utvikling av forskningen.

Forening for forskning i sosialt arbeid i Norge (FORSA) har nok en gang gleden av å invitere medlemmer og andre interesserte til skriveseminar på Metochi studiesenter i uke 22 i 2024 (26.05 – 02.06). Det blir et seminar med tid til å jobbe med egne skriveprosjekter og muligheter for å få innspill på eget arbeid. Det vil også bli noen forelesninger med tema skriving og publisering. Vi jobber også med å få til en faglig utflukt. 

Metochi studiesenter holder til i et klosteranneks som i nyere tid er restaurert, men som fremdeles bærer preg av opprinnelige enkelhet. Metochi har 25 soverom for 1-3 personer (6 av soverommene har eget bad, ellers finnes 5 utedusjer, 8 innendørsdusjer og 9 toaletter), forelesningssal, bibliotek, grupperom, spisesal, klostergård, atrium og kapeller.  

Klosterannekset befinner seg i landlige omgivelser ved Kallonibukta, ca. 1 times kjøretur fra øyas flyplass (Mytilene – MJT). Den nærmeste landsbyen er Kalloni, som ligger ca. 2,5 km fra Metochi. Kalloni er et lokalt handelssenter med bank, post, helsesenter, apotek og butikker. Kallonibuktas sandstrand befinner seg ca. 3,5 km fra Metochi, ved den lille fiskerlandsbyen Skala Kalloni. Her er det et koselig torg, tavernaer og noen hoteller. Terrenget mellom klosteret og landsbyene er flatt og egner seg godt til sykkelturer.  

Pris for medlemmer: kr. 7.900, –  

Pris for ikke-medlemmer: kr. 8.500, – 

Bindende påmelding innen 18.oktober. Innbetalingsfrist er 31. desember 2023.  Påmeldingskjema finnes her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0hOi-GyPDUCedE6LR1MWxgQt_ifE2BJLho5OBf9iuMJUOTNPTDVITTVONDdVNkVIREpTSVNPNDJRNC4u

Reise t/r Norge- Lesvos kommer i tillegg.  

Vi har inngått en avtale med Apollo om gruppereise. Betaling for gruppereisen vil bli fakturert direkte fra Apollo og har litt andre frister, mer informasjon om dette ligger i påmeldingsskjemaet.

For de som ønsker å delta med fremlegg må abstract på maks 300 ord sendes inn innen 1. mars.

Pakkeprisen for skriveseminaret inkluderer kost, losji, transport t/r flyplass (gjelder kun det aktuelle flyet som bestilles via gruppereisen), og en dagsutflukt. Kost inkluderer frokost, lunsj og varmt middagsmåltid, inkludert drikke (juice og vin) til måltidene. Deltakerne får sengetøy og håndklær (ikke badehåndkle). Se: https://www.uia.no/senter-og-nettverk/metochi

Ved spørsmål kan Melina Røe kontaktes på melina.roe@samforsk.no eller mobil 99012545 

Arrangementskomiteen for skriveseminar 2024 består av:

Melina Røe, NTNU Samfunnsforskning 

Ingunn T. Ellingsen, UiS 

Anne Wullum Aasback, NTNU Samfunnsforskning 

Nina Skjefstad, NTNU 

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel/bokkapitel innen fagfeltet sosialt arbeid.
Prisen deles ut på den nasjonale FORSA-konferansen. Målet er å øke anseelsen og oppmerksomheten rundt faget sosialt arbeid i Norge.

I 2024 tildeles prisen en person eller en forfattergruppe for beste artikkel/kapittel publisert i 2022 eller 2023. Bidraget skal bidra til ny kunnskap og/eller utvikling av praksis innenfor et eller flere av sosialt arbeids praksisfelter. Språket må være norsk eller engelsk. Det kan være en vitenskapelig artikkel, bok-/rapportkapittel, fag- eller debattartikkel.

FORSA Norge har nedsatt et sakkyndig utvalg som skal vurdere de innkomne bidragene. Utvalget ledes av Anita Røysum, styremedlem i FORSA Norge. Prisvinneren blir invitert til å holde et kort foredrag på et webinar om den aktuelle artikkelen.

Nominasjoner mottas med stor takk! Forslag til kandidater, begrunnelse og en pdf-fil av artikkelen sendes til anita.roysum@oslomet.no. Forslaget må inneholde en kort begrunnelse for nominasjonen (maks 300 ord).

Frist: 1. oktober 2023

Den nordiske FORSA-konferansen 2023, Social work in changing times – challenges and new opportunities, ble gjennomført på vellykket vis i Bodø 14-16 juni. Konferansen hadde over 180 deltager, de fleste fra Norden, men også noen fra andre deler av verden. Over 100 unike forskningsbidrag ble presentert på et bredt spekter av tema innenfor sosialt arbeid. Her finner du bidragene fra konferansens tre keynotes-speakers; Walter Lorentz, Astri Dankertsen og Phillip Lalander.

As a part of the Nordic conference on social work research and education FORSA2023 (eventsair.com), the Nordic FORSAS has a meeting at the conference venue – Quality Ramsalt Hotel in Bodø – at June 14th at 12.00 – 15.00. We – the Nordic FORSA-leaders – really look forward to this possibility to discuss with our members from all the Nordic countries, the work of the Nordic FORSAs. The program for this meeting starts with a presentation of each of the Nordic FORSAs and their national work. Then we will discuss our common cooperation with “Nordic Social Work Research”, which is “our” social work scientific journal.

At last we will give colleagues from University of Gothenburg in Sweden an opportunity to present their plans for the next Nordic FORSA/NASSW conference that will take place in June next year. The reason why we have a new Nordic conference already 2024 is that we will return to the system of conference arrangements we had before Corona made us change when the different conferences are held.

Hope to see you in Bodø!

Nordisk FORSA-konferanse, Bodø 14-16 juni 2023: Social Work in Changing Time – Challenges and New Opportunities.

Programmet for konferansen er klart. Vi inviterer til et viktig og interessant program. 140 abstrakts er godkjent for presentasjon, fordelt på alle konferansens deltemaer. Det er også velkomment å delta selv om en ikke skal presenterer paper. Deltagerne kan velge mellom tre kulturarrangementer torsdag kveld, som forhåpentligvis kan oppleves i midnattssol.

Påmeldingsfristen for «early bird» er 15 april.

https://atlanticmice.eventsair.com/forsa-2023/

Årsmøte i FORSA-Norge går av stabelen den 16. februar kl. 14.00. Som i fjor avvikles årsmøtet digitalt. Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt medlemmene senere denne måneden. Styret minner ellers om at forslag som ønskes fremmet på årsmøtet, i henhold til vedtektene må være styret i hende i skriftlig form innen to uker før årsmøtet – altså innen 02. februar. Slike forslag sendes til styrets leder Asgeir Solstad (asgeir.solstad@nord.no).

Vi sees på årsmøtet!

Konferansen går av stabelen 14.-16. juni neste år, og blir den første nordiske fysiske konferansen siden 2019 i regi av FORSA og «Nordic Association of Schools of Social Work» (NASSW) Arrangørene ved Nord universitet håper denne muligheten skal samle ekstra mange deltakere til en konferanse, som de også håper kan by på Nord-Norge på sitt beste.

Konferansens tema er «Social work in changing times: Challenges and new opportunities”. Det er en tittel som arrangørene mener speiler den usikre og utfordrende situasjonen vi lever I for tiden. Konferansens tema er nærmere begrunnet i teksten som presenterer konferansen: “The times they are a changing”. Always. But sometimes more. When these sentences are written in the spring of 2022, we don’t know for sure what our reality will be in June 2023. This is a demanding realization. We are in an ongoing climate crisis. We hope we are in a post-pan­demic situation. And there is an ongoing war in Europe. What we can know for sure, is that all of this will create major challenges for social work; insecurity, fear, inequality, exclusion, poverty, increasing number of refugees and much, much more. But perhaps also new mobilizations, new forms of solidarity and new solu­tions: New opportunities. Because in the bottom line, there are no alternatives”.

Arrangørene er også svært tilfredse med hovedtalerne til konferansen som er professor Walter Lorenz ved Free University of Bozen, Italy, professor Philip Lalander ved Linnæus universitet I Kalmar, Sverige og Nord universites egen hovedtaler førsteamanumensis Astri Dankertsen.

Konferansen byr på et mangfold av parallellsesjoner og symposier. Og det er god tid til å melde seg med abstracter, symposier  og posters. Fristen for innsendelse av slikt er satt til 15. januar 2023. Konferansestedet vil være Quality Ramsalt Hotel midt i sentrum av Bodø, og vi er i forhandlinger med værgudene om midnattssol. Uavhengig av værgudene har konferansen også mange spennende kulturopplevelser å by på. Du kan lese mer om konferansen på vår nettside: FORSA2023 (eventsair.com) eller du kan sende en epost til: asgeir.solstad@nord.no om du har spørsmål om noe omkring konferansen.