Oppføringer fra Veronica Haug

FORSA- Prisen 2019 for beste artikkel går til Per Lorentzen

På vegne av FORSA-styret og juryen Nina S. Skjefstad FORSA delte i 2019​ ut pris for beste artikkel innenfor fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles ut annethvert år i forbindelse med de nasjonale FORSA-konferansene. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid. Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste publiserte artikkel […]

En nestor i sosialt arbeid takker for seg

Intervju med Gunn Strand Hutchinson av Øystein Henriksen Gunn har vært en sentral medarbeider ved sosialarbeiderutdanningene i Bodø gjennom mange år. Hun har også vært en viktig og tydelig stemme i sosialt arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette intervjuet er gjort i forbindelse med at hun nå har gått over i alderspensjonistenes rekker. Kan du […]