Oppføringer fra Hilde Fiva Buzungu

Årsmøte i FORSA Norge 2020

Innkalling til årsmøte i FORSA -Norge 2020. Tid for møtet: Tirsdag 10. november kl. 14.30-15.30. Sted: På Zoom. Innkalling med Zoom-lenke er sendt til alle medlemmer på e-post. Ta kontakt med styret dersom du ikke har mottatt epost med lenke. Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 2: Valg av møteleder og referent. […]