Oppføringer fra Hilde Fiva Buzungu

FORSA-prisen 2021 til Tone Jørgensen og Kåre Heggen

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid. Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste publiserte artikkel i den aktuelle perioden. Artikkelen skal bidra til ny kunnskap eller endret praksis innenfor et eller […]

Årsmøte i FORSA Norge 16. mars 2022

FORSA gjennomfører årsmøte til litt annerledes tid enn hva som har vært vanlig. Årsmøtet gjennomføres den 16. mars fra 12-14, og vil bli digitalt, slik at flest mulig kan delta. Vedtektene forutsetter at sakspapirene til årsmøtet skal foreligge en måned før møtet, noe vi selvsagt respekterer. Sammen med sakspapirene kommer også den formelle innkallingen med […]

,

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren, 12.-13. mai 2022

Torsdag 12. – fredag 13. mai 2022  Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning på tvers av sosial-, helse- og velferdstjenester. Konferansen holdes på Vettre konferansesenter ved sjøen i Asker, utenfor Oslo.  Velkommen til […]

,

FORSA-konferansen 2021: Online 11-12 november

Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online. Mer informasjon om opplegget, påmelding og konferanseavgift legges ut på konferansens hjemmeside fortløpende.

Skriveseminar på Metochi studiesenter 2022

Forening for forskning i sosialt arbeid i Norge (FORSA) har gleden av å invitere til skriveseminar på Metochi studiesenter i uke 22 i 2022 (29.05 – 05.06). Det blir et seminar med tid til å jobbe med egne skriveprosjekter og muligheter for å få innspill på eget arbeid. Det vil også bli noen forelesninger med […]

FOrskerfrokost om sosialfaglig arbeid – arrangert av Fellesorganisasjonen

FOrskerfrokost skal være en arena for å synliggjøre FO og vise at FO løfter fram relevant forskning, tematikk og fagstoff utført av forskere med profesjonsbakgrunn som enten barnevernspedagog, sosionom, velferdsviter eller vernepleier. Den arrangeres digitalt en gang i måneden. Dette er et faglig tilbud med relevans for alle FOs medlemmer, men særlig for medlemmer og ansatte […]

Nominer årets artikkel innen sosialt arbeid til FORSA-prisen 2021

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles normalt ut i forbindelse med de nasjonale FORSA-konferansene, men på grunn av Covid-situasjonen vil prisen for 2020 deles ut på et digitalt FORSA-arrangement høsten 2021. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid. […]

,

FORSA-konferansen 2021: 11-12 november på Island

Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding: Deadline for abstract submission: 1st May 2021 Notification of acceptance of abstracts: 1st July 2021 Registration opens: 1st May 2021Early bird registration deadline: 1st September […]