Oppføringer fra Anne Aasback

,

Nordisk FORSA-konferanse i Gøteborg

Den neste Nordiske FORSA-konferansen er allerede nå i juni 2024. Den foregår i Göteborg, og har fått tittelen «Creating pathways towards social justice». Datoene er 17.-19. juni 2024. Arrangørene beskriver temaet slik: “In the midst of ongoing ecological, economic and political crises, the aim of this conference is to explore contemporary challenges and debates across the […]

ÅRSMØTE OG UTDELING AV FORSAPRISEN 15. MARS

Også i år vil FORSA gjennomføre årsmøtet digitalt. Det vil skje den 15. mars. Det betyr at fristen for medlemmer til å fremme saker for årsmøtet vil være 1. mars. Styret vil sende sin innkalling og saksliste til årsmøtet ca. 13. februar. Eventuelle innkomne saker fra medlemmer vil ettersendes så raskt som mulig etter 1. […]

FO og FORSA samarbeider om fagutvikling

Et nytt samarbeid mellom FO og FORSA skal styrke fagutviklingsarbeidet for begge parter. Samarbeidet tar utgangspunkt i at FO er institusjonsmedlem i FORSA. Tiltakene i samarbeidet avtales i halvårige samarbeidsmøter mellom FORSA og FO, hvor representanter fra FORSA’s styre, møter representanter FO velger ut. Møtene kan diskutere ulike former for samarbeid. Foreløpig handler dette om […]

Har du forslag til kandidater for FORSA-prisen?

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel/bokkapitel innen fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles ut på den nasjonale FORSA-konferansen. Målet er å øke anseelsen og oppmerksomheten rundt faget sosialt arbeid i Norge. I 2024 tildeles prisen en person eller en forfattergruppe for beste artikkel/kapittel publisert i 2022 eller 2023. Bidraget skal bidra […]

,

Social work in changing times – challenges and new opportunities

Den nordiske FORSA-konferansen 2023, Social work in changing times – challenges and new opportunities, ble gjennomført på vellykket vis i Bodø 14-16 juni. Konferansen hadde over 180 deltager, de fleste fra Norden, men også noen fra andre deler av verden. Over 100 unike forskningsbidrag ble presentert på et bredt spekter av tema innenfor sosialt arbeid. […]

,

Påminnelse om påmelding

Nordisk FORSA-konferanse, Bodø 14-16 juni 2023: Social Work in Changing Time – Challenges and New Opportunities. Programmet for konferansen er klart. Vi inviterer til et viktig og interessant program. 140 abstrakts er godkjent for presentasjon, fordelt på alle konferansens deltemaer. Det er også velkomment å delta selv om en ikke skal presenterer paper. Deltagerne kan […]

Invitasjon til årsmøte i FORSA-Norge

Årsmøte i FORSA-Norge går av stabelen den 16. februar kl. 14.00. Som i fjor avvikles årsmøtet digitalt. Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt medlemmene senere denne måneden. Styret minner ellers om at forslag som ønskes fremmet på årsmøtet, i henhold til vedtektene må være styret i hende i skriftlig form innen to uker […]