Oppføringer fra Anne Aasback

FORSAs skriveseminar på Metochi, Lesvos mai/juni 2022

Endelig ble det igjen mulig å arrangere skriveseminar på Metochi studiesenter på Lesvos! FORSA har arrangert flere slike skriveseminar på klosteret i årenes løp, men nå var det tre år siden sist. I slutten av mai var 29 deltakere klare for klosterlivet. Deltakerne kom fra UiT i nord til UiA i sør. En del hadde […]

Styret i FORSA Norge 2022

På årsmøtet forrige uke ble Anita Røysum fra OsloMet og Ingrid Voll fra HVL valgt inn som nye medlemmer i styret. Styret i FORSA Norge for 2022 består nå av: Navn:  Periode Leder Asgeir Solstad, Nord Universitet  2020-2022  Styremedlem Samita Wilson, UiS   2020-2022  Styremedlem Anne Wullum Aasback  2020-2022  Styremedlem Anita Røysum, OsloMet  2022-2024 Styremedlem Øystein Henriksen, Nord Universitet  2022-2024 Styremedlem Ingrid […]

,

FORSA-konferansen 2022: Bærekraft og sosial ulikhet

Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og bærekraft. Hvordan skal forskningen innenfor sosialt arbeid få fram ny og aktuell kunnskap i møte med de store endringene som kommer? For mer […]