FORSA- Prisen 2019 til Per Lorentzen

Mentaliseringsperspektivet har fått stor utbredelse i barnevernsfeltet, nesten uten diskusjon og kritiske perspektiver. Artikkelen framstår derfor både original og aktuell for praksisfeltet og utdanningene. Artikkelen viser godt hvordan grunnleggende teoretiske antakelser har konsekvenser for sosialt arbeids praksis. Dermed blir den også et viktig innspill i flere av diskusjonene som foregår om norsk barnevern.

En nestor i sosialt arbeid takker for seg

Gunn har vært en sentral medarbeider ved sosialarbeiderutdanningene i Bodø gjennom mange år. Hun har også vært en viktig og tydelig stemme i sosialt arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Reisebrev fra FORSAs skriveseminar på Metochi 2019

Forening for forskning i sosialt arbeid (FORSA), inviterte medlemmer og andre interesserte til ei ukes skriveseminar på Metochi studiesenter - Universitetet i Agders tredje campus. Det ble ei fantastisk uke, med omgivelser som bidro til mye…

Årsmøte i FORSA 2019

Innkalling til årsmøte i FORSA Norge 2019. Årsmøtet holdet i forkant av den nasjonale FORSA-konferansen i Stavanger 14-15 november. Tid for møtet: Onsdag 13 november, kl. 16-17. Sted: Universitetet i Stavanger, Ellen og Axel Lunds hus,…

Skrive- og forskningsopphold på Xristos forskningssenter

,
Xristos Forskningssenter ligger på øya Lesvos i Hellas. Forsa Norge har nå gleden av å tilby medlemmene skrive-/forskningsopphold på Xristos forskningssenter. Når de ukene er, varierer fra år til år. For år 2019 disponerer Forsa Norge uke 28/29 og 40/41.

Reisebrev fra nordisk FORSA-konferanse i Helsinki 2018

,
Temaet for årets konferanse var makt og sosialt arbeid. Konferansen bestod av hovedtalere og parallellsesjoner som tematiserte makt fra ulike innfallsvinkler.