FOrskerfrokost om sosialfaglig arbeid - arrangert av Fellesorganisasjonen

FOrskerfrokost skal være en arena for å synliggjøre FO og vise at FO løfter fram relevant forskning, tematikk og fagstoff utført av forskere med profesjonsbakgrunn som enten barnevernspedagog, sosionom, velferdsviter eller vernepleier.…

Nominer årets artikkel innen sosialt arbeid til FORSA-prisen 2021

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles normalt ut i forbindelse med de nasjonale FORSA-konferansene, men på grunn av Covid-situasjonen vil prisen for 2020 deles ut på et…

Bli redaktør for tidsskriftet Nordic Social Work Research

Tidsskriftet Nordic Social Work Research (Taylor & Francis) søker etter ny redaktør, og har bedt de nordiske FORSA-foreningene foreslå aktuelle kandidater. Kunne du tenke deg å bidra i denne viktige rollen, eller har du en kollega du…

FORSA-konferansen 2021: 11-12 november på Island

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding: Deadline for abstract submission: 1st May…

Betal kontingenten med Vipps 🙂

I februar ble det sendt ut giro for årets medlemskontingent (2. februar for å være presis). Tusen takk til alle som allerede har betalt!Hvis noen ikke har mottatt faktura, eller det er en endring i medlemsstatusen din (feks hvis du fikk…

Styret i FORSA Norge 2020/2021

På årsmøtet i FORSA Norge 10. november 2020 ble det valgt inn fire nye styremedlemmer. Styret består nå av:Asgeir Solstad, Nord universitet (2020-2022) - lederØystein Henriksen, Nord universitet (2019-2021)Melina Røe, NTNU samfunnsforskning…

Årsmøte i FORSA Norge 2020

Innkalling til årsmøte i FORSA -Norge 2020. Tid for møtet: Tirsdag 10. november kl. 14.30-15.30. Sted: På Zoom. Innkalling med Zoom-lenke er sendt til alle medlemmer på e-post. Ta kontakt med styret dersom du ikke har mottatt epost med…

Forsa-konferansen på Island utsatt til 2021

,
Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen "No one will be left behind" utsatt til 2021. Nye datoer vil snart annonseres. https://forsa2020.is/

Påskehilsen 2020

Det skjer mye i FORSA for tiden, og det er gledelig å se at medlemstallet stadig øker!