Middag på Metochi

FORSAs skriveseminar på Metochi, Lesvos mai/juni 2022

Endelig ble det igjen mulig å arrangere skriveseminar på Metochi studiesenter på Lesvos! FORSA har arrangert flere slike skriveseminar på klosteret i årenes løp, men nå var det tre år siden sist. I slutten av mai var 29 deltakere klare…

Styret i FORSA Norge 2022

På årsmøtet forrige uke ble Anita Røysum fra OsloMet og Ingrid Voll fra HVL valgt inn som nye medlemmer i styret. Styret i FORSA Norge for 2022 består nå av: Navn:  Periode Leder Asgeir Solstad, Nord Universitet  …

FORSA-konferansen 2022: Bærekraft og sosial ulikhet

,
Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og…

FORSA-prisen 2021 til Tone Jørgensen og Kåre Heggen

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid. Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste…

Årsmøte i FORSA Norge 16. mars 2022

FORSA gjennomfører årsmøte til litt annerledes tid enn hva som har vært vanlig. Årsmøtet gjennomføres den 16. mars fra 12-14, og vil bli digitalt, slik at flest mulig kan delta. Vedtektene forutsetter at sakspapirene til årsmøtet skal…

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren, 12.-13. mai 2022

,
Torsdag 12. - fredag 13. mai 2022  Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning…

Medlemstilbud: Skriveopphold på Xristos forskningssenter i 2022

Forsa Norge har gleden av å tilby medlemmene skrive- og forskningsopphold på Xristos forskningssenter. Xristos har tilsammen 84 andelseiere der de fleste har en tilknytning til UiA. Hver av de 84 andelseierne har fått tildelt 2 uker hver.…

FORSA-konferansen 2021: Online 11-12 november

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online.…

Skriveseminar på Metochi studiesenter 2022

Forening for forskning i sosialt arbeid i Norge (FORSA) har gleden av å invitere til skriveseminar på Metochi studiesenter i uke 22 i 2022 (29.05 – 05.06). Det blir et seminar med tid til å jobbe med egne skriveprosjekter og muligheter…