Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren, 12.-13. mai 2022

,
Torsdag 12. - fredag 13. mai 2022  Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av Nordiske helse- og velferdstjenester. På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning…

Medlemstilbud: Skriveopphold på Xristos forskningssenter i 2022

Forsa Norge har gleden av å tilby medlemmene skrive- og forskningsopphold på Xristos forskningssenter. Xristos har tilsammen 84 andelseiere der de fleste har en tilknytning til UiA. Hver av de 84 andelseierne har fått tildelt 2 uker hver.…

FORSA-konferansen 2021: Online 11-12 november

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2021 skulle i utgangspunktet avholdes på Island, men på grunn av all usikkerhet knyttet til koronasituasjonen globalt så vel som i de nordiske landene, har det nå blitt bestemt at konferansen blir online.…

Skriveseminar på Metochi studiesenter 2022

Forening for forskning i sosialt arbeid i Norge (FORSA) har gleden av å invitere til skriveseminar på Metochi studiesenter i uke 22 i 2022 (29.05 – 05.06). Det blir et seminar med tid til å jobbe med egne skriveprosjekter og muligheter…

FOrskerfrokost om sosialfaglig arbeid - arrangert av Fellesorganisasjonen

FOrskerfrokost skal være en arena for å synliggjøre FO og vise at FO løfter fram relevant forskning, tematikk og fagstoff utført av forskere med profesjonsbakgrunn som enten barnevernspedagog, sosionom, velferdsviter eller vernepleier.…

Nominer årets artikkel innen sosialt arbeid til FORSA-prisen 2021

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles normalt ut i forbindelse med de nasjonale FORSA-konferansene, men på grunn av Covid-situasjonen vil prisen for 2020 deles ut på et…

Bli redaktør for tidsskriftet Nordic Social Work Research

Tidsskriftet Nordic Social Work Research (Taylor & Francis) søker etter ny redaktør, og har bedt de nordiske FORSA-foreningene foreslå aktuelle kandidater. Kunne du tenke deg å bidra i denne viktige rollen, eller har du en kollega du…

FORSA-konferansen 2021: 11-12 november på Island

,
Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island, men ble utsatt ett år pga koronasituasjonen. Det har nå kommet informasjon fra arrangørene om nye frister for abstracts og påmelding: Deadline for abstract submission: 1st May…

Betal kontingenten med Vipps 🙂

I februar ble det sendt ut giro for årets medlemskontingent (2. februar for å være presis). Tusen takk til alle som allerede har betalt!Hvis noen ikke har mottatt faktura, eller det er en endring i medlemsstatusen din (feks hvis du fikk…