Invitasjon til årsmøte i FORSA-Norge

Årsmøte i FORSA-Norge går av stabelen den 16. februar kl. 14.00. Som i fjor avvikles årsmøtet digitalt. Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt medlemmene senere denne måneden. Styret minner ellers om at forslag som ønskes…

Den Nordiske FORSA/NASSW konferansen er i Bodø i 2023

,
Konferansen går av stabelen 14.-16. juni neste år, og blir den første nordiske fysiske konferansen siden 2019 i regi av FORSA og «Nordic Association of Schools of Social Work» (NASSW) Arrangørene ved Nord universitet håper denne muligheten…

Institusjonsmedlemskap i FORSA

FORSA ønsker stadig nye medlemmer. Vi håper at alle som steller med forskning og fagutvikling i sosialt arbeid blir medlemmer hos oss. Men det er ikke bare enkeltpersoner som kan melde seg inn. FORSA-Norge har også åpnet for institusjonsmedlemsskap.…

Opphold på Xristos forskningssenter for FORSAs medlemmer i 2023

Forsa Norge har gleden av å tilby medlemmene skrive- og forskningsopphold på Xristos forskningssenter. Xristos har til sammen 84 andelseiere der de fleste har en tilknytning til UiA. Hver av de 84 andelseierne har fått tildelt 2 uker hver.…
Middag på Metochi

FORSAs skriveseminar på Metochi, Lesvos mai/juni 2022

Endelig ble det igjen mulig å arrangere skriveseminar på Metochi studiesenter på Lesvos! FORSA har arrangert flere slike skriveseminar på klosteret i årenes løp, men nå var det tre år siden sist. I slutten av mai var 29 deltakere klare…

Styret i FORSA Norge 2022

På årsmøtet forrige uke ble Anita Røysum fra OsloMet og Ingrid Voll fra HVL valgt inn som nye medlemmer i styret. Styret i FORSA Norge for 2022 består nå av: Navn:  Periode Leder Asgeir Solstad, Nord Universitet  …

FORSA-konferansen 2022: Bærekraft og sosial ulikhet

,
Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer årets nasjonale FORSA-konferanse 20.- 21. september 2022. Tema for årets konferanse retter seg mot de store samfunnsutfordringene knyttet til sosial ulikhet og…

FORSA-prisen 2021 til Tone Jørgensen og Kåre Heggen

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel innen fagfeltet sosialt arbeid. Målet med prisen er å øke oppmerksomheten og anseelsen omkring faget sosialt arbeid. Prisen tildeles en person eller en forfattergruppe for beste…

Årsmøte i FORSA Norge 16. mars 2022

FORSA gjennomfører årsmøte til litt annerledes tid enn hva som har vært vanlig. Årsmøtet gjennomføres den 16. mars fra 12-14, og vil bli digitalt, slik at flest mulig kan delta. Vedtektene forutsetter at sakspapirene til årsmøtet skal…