Nordisk FORSA-konferanse i Gøteborg

,
Den neste Nordiske FORSA-konferansen er allerede nå i juni 2024. Den foregår i Göteborg, og har fått tittelen «Creating pathways towards social justice». Datoene er 17.-19. juni 2024. Arrangørene beskriver temaet slik: “In the…

ÅRSMØTE OG UTDELING AV FORSAPRISEN 15. MARS

Også i år vil FORSA gjennomføre årsmøtet digitalt. Det vil skje den 15. mars. Det betyr at fristen for medlemmer til å fremme saker for årsmøtet vil være 1. mars. Styret vil sende sin innkalling og saksliste til årsmøtet ca. 13.…

FO og FORSA samarbeider om fagutvikling

Et nytt samarbeid mellom FO og FORSA skal styrke fagutviklingsarbeidet for begge parter. Samarbeidet tar utgangspunkt i at FO er institusjonsmedlem i FORSA. Tiltakene i samarbeidet avtales i halvårige samarbeidsmøter mellom FORSA og FO,…

Skriveseminar på Metochi studiesenter på Lesvos i mai 2024

Forening for forskning i sosialt arbeid i Norge (FORSA) har nok en gang gleden av å invitere medlemmer og andre interesserte til skriveseminar på Metochi studiesenter i uke 22 i 2024 (26.05 – 02.06). Det blir et seminar med tid til å…

Har du forslag til kandidater for FORSA-prisen?

FORSA Norge deler annethvert år ut en pris for beste artikkel/bokkapitel innen fagfeltet sosialt arbeid. Prisen deles ut på den nasjonale FORSA-konferansen. Målet er å øke anseelsen og oppmerksomheten rundt faget sosialt arbeid i Norge. I…

Social work in changing times – challenges and new opportunities

,
Den nordiske FORSA-konferansen 2023, Social work in changing times – challenges and new opportunities, ble gjennomført på vellykket vis i Bodø 14-16 juni. Konferansen hadde over 180 deltager, de fleste fra Norden, men også noen fra andre…

Nordic FORSA meeting at the FORSA/NASSW conference in Bodø

,
As a part of the Nordic conference on social work research and education FORSA2023 (eventsair.com), the Nordic FORSAS has a meeting at the conference venue – Quality Ramsalt Hotel in Bodø – at June 14th at 12.00 – 15.00. We – the Nordic…

Påminnelse om påmelding

,
Nordisk FORSA-konferanse, Bodø 14-16 juni 2023: Social Work in Changing Time – Challenges and New Opportunities. Programmet for konferansen er klart. Vi inviterer til et viktig og interessant program. 140 abstrakts er godkjent for presentasjon, fordelt…

Invitasjon til årsmøte i FORSA-Norge

Årsmøte i FORSA-Norge går av stabelen den 16. februar kl. 14.00. Som i fjor avvikles årsmøtet digitalt. Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt medlemmene senere denne måneden. Styret minner ellers om at forslag som ønskes…