Nordic Social Work Research – NSWR – er et nordisk vitenskapelig tidsskrift som første gang kom ut i 2011. Tidsskriftet er et samarbeid mellom FORSA i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og forlaget Routledge. Alle FORSA-medlemmer får tidskriftet tilsendt i posten tre ganger i året.