Årsmøte i FORSA Norge 2020

Innkalling til årsmøte i FORSA -Norge 2020. Tid for møtet:…
7. november 2020/av Hilde Fiva Buzungu

Forsa-konferansen på Island utsatt til 2021

Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen "No one will…
8. juni 2020/av Veronica Haug

Påskehilsen 2020

Det skjer mye i FORSA for tiden, og det er gledelig å se at medlemstallet stadig øker!
6. april 2020/av Veronica Haug

FORSA- Prisen 2019 til Per Lorentzen

Mentaliseringsperspektivet har fått stor utbredelse i barnevernsfeltet, nesten uten diskusjon og kritiske perspektiver. Artikkelen framstår derfor både original og aktuell for praksisfeltet og utdanningene. Artikkelen viser godt hvordan grunnleggende teoretiske antakelser har konsekvenser for sosialt arbeids praksis. Dermed blir den også et viktig innspill i flere av diskusjonene som foregår om norsk barnevern.
17. februar 2020/av Veronica Haug

En nestor i sosialt arbeid takker for seg

Gunn har vært en sentral medarbeider ved sosialarbeiderutdanningene i Bodø gjennom mange år. Hun har også vært en viktig og tydelig stemme i sosialt arbeid både nasjonalt og internasjonalt.
3. februar 2020/av Veronica Haug

Reisebrev fra FORSAs skriveseminar på Metochi 2019

Forening for forskning i sosialt arbeid (FORSA), inviterte medlemmer…
16. oktober 2019/av Nina Thorbjørnsen

Årsmøte i FORSA 2019

Innkalling til årsmøte i FORSA Norge 2019. Årsmøtet holdet…
7. oktober 2019/av Nina Thorbjørnsen

Skrive- og forskningsopphold på Xristos forskningssenter

Xristos Forskningssenter ligger på øya Lesvos i Hellas. Forsa Norge har nå gleden av å tilby medlemmene skrive-/forskningsopphold på Xristos forskningssenter. Når de ukene er, varierer fra år til år. For år 2019 disponerer Forsa Norge uke 28/29 og 40/41.
15. april 2019/av Nina Thorbjørnsen

Reisebrev fra nordisk FORSA-konferanse i Helsinki 2018

Temaet for årets konferanse var makt og sosialt arbeid. Konferansen bestod av hovedtalere og parallellsesjoner som tematiserte makt fra ulike innfallsvinkler.
18. mars 2019/av Nina Thorbjørnsen

Nordic Social Work Research – NSWR – er et nordisk vitenskapelig tidsskrift som første gang kom ut i 2011. Tidsskriftet er et samarbeid mellom FORSA i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og forlaget Routledge. Alle FORSA-medlemmer får tidskriftet tilsendt i posten tre ganger i året.