Bli redaktør for tidsskriftet Nordic Social Work Research

Tidsskriftet Nordic Social Work Research (Taylor & Francis)…
19. april 2021/av Hilde Fiva Buzungu

FORSA-konferansen 2021: 11-12 november på Island

Den nordiske FORSA-konferansen i 2020 skulle være på Island,…
17. april 2021/av Hilde Fiva Buzungu

Betal kontingenten med Vipps 🙂

I februar ble det sendt ut giro for årets medlemskontingent…
14. april 2021/av Hilde Fiva Buzungu

Styret i FORSA Norge 2020/2021

På årsmøtet i FORSA Norge 10. november 2020 ble det valgt…
12. april 2021/av Hilde Fiva Buzungu

Årsmøte i FORSA Norge 2020

Innkalling til årsmøte i FORSA -Norge 2020. Tid for møtet:…
7. november 2020/av Hilde Fiva Buzungu

Forsa-konferansen på Island utsatt til 2021

Grunnet Covid-19 situasjonen er FORSA konferansen "No one will…
8. juni 2020/av Veronica Haug

Påskehilsen 2020

Det skjer mye i FORSA for tiden, og det er gledelig å se at medlemstallet stadig øker!
6. april 2020/av Veronica Haug

FORSA- Prisen 2019 til Per Lorentzen

Mentaliseringsperspektivet har fått stor utbredelse i barnevernsfeltet, nesten uten diskusjon og kritiske perspektiver. Artikkelen framstår derfor både original og aktuell for praksisfeltet og utdanningene. Artikkelen viser godt hvordan grunnleggende teoretiske antakelser har konsekvenser for sosialt arbeids praksis. Dermed blir den også et viktig innspill i flere av diskusjonene som foregår om norsk barnevern.
17. februar 2020/av Veronica Haug

En nestor i sosialt arbeid takker for seg

Gunn har vært en sentral medarbeider ved sosialarbeiderutdanningene i Bodø gjennom mange år. Hun har også vært en viktig og tydelig stemme i sosialt arbeid både nasjonalt og internasjonalt.
3. februar 2020/av Veronica Haug

Nordic Social Work Research – NSWR – er et nordisk vitenskapelig tidsskrift som første gang kom ut i 2011. Tidsskriftet er et samarbeid mellom FORSA i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island og forlaget Routledge. Alle FORSA-medlemmer får tidskriftet tilsendt i posten tre ganger i året.